Reklamacje – Support

Studio Stylizacji Fryzur świadczy usługi fryzjerskie jako umowa o dzieło, zwanej umową rezultatu.

Regulacje art. 627- 646 Kodeksu cywilnego.

Dbając o najwyższy poziom świadczonych usług, studio zobowiązane jest przyjmować również reklamacje.

Wszelkie reklamacje przyjmujemy w formie pisemnej, najlepiej składając osobiście w salonie wraz z wizytą konsultacyjną dla oceny wykonanej usługi, ewentualnej poprawy, bądz drogą poczty elektornicznej: reklamacje.support@stylistafryzur.pl jak również honorujemy złożenie reklamacji poprzez komunikator messenger fanpage studia bezpośrednio przez witrynę: www.stylistafryzur.pl

Studio odpowiada w ciągu 14 dni klientowi składającemu reklamacje.

Odstąpienie od umowy nie fachowo wykonanej usługi fryzjerkiej jest możliwe w przypadku, gdy wada jest istotna po ustaleniu stanu faktycznego rezultatu wykonanej usługi.

W przypadku gdy wady naszej usługi są niewielkie, proponujemy obniżenie ceny proporcjonalnie do wykonanej usługi lub poprawę usługi.

Pozdrawiamy!